Eventet Bygg Göteborg är en årlig mässa relaterad till byggbranschen och hålls 21 – 22 mars 2019 på Åbymässan i Göteborg. Det är en mötesplats där byggbranschen, branschorganisationer, kommunala och regionala instanser får mötas och inspirera varandra. De deltar i debattpaneler där de får möjlighet att diskutera kring viktiga frågeställningar såsom digitalisering, hållbarhet och resursbrister inom regionen inom vilken mässan hålls. Vid Bygg Göteborg möts representanter från kommersiella fastigheter, bostäder, samhällsbyggnation och samhällsinfrastruktur där de kan dela sina visioner och idéer för framtiden i regionen. På följande hemsida finns alla inplanerade byggmässor och andra typer av mässor för 2019 där bland annat bygg Göteborg ingår.

Sedan kommer alla byggbolag även att kunna gynnas av denna konferens som också är beroende av framtiden inom byggbranschen och de utmaningar och teknikskiften som väntas komma. För yrkesverksamma i byggbranschen har bolag såsom exempelvis byggmax fritt inträde till mässan. Huvudfokus på årets mässa kommer att vara “Säker byggarbetsplats” med Sveriges maskinföretagare, byggindustrier och installatörsföretag. Med temat “Håll nollan” får man även möjlighet att provköra olika yrkesbilar av diverse bilmärken.

Bygg Göteborg 2019

I år är agendan för Bygg Göteborg som ska hållas på bland annat Easy fairs fullspäckad med spännande ämnen. Varav några av dem återfinns nedan:

  • Bostadspolitiken. Då byggsektorn står för hela 20% av Sveriges jobbtillväxt, är den en väldigt viktig drivkraft i Sveriges ekonomi. Det ska även diskuteras kring hur byggbranschen kan främjas rent politiskt inför den väntade lågkonjunkturen, då redan en tredjedel av hela marknaden för nyproduktion av bostäder avtagit de senaste två åren.
  • Klimatanpassad byggsektor. Regeringen har lagt fram krav på ett nollutsläppsnetto av växthusgaser fram till 2045 och byggbranschen står för cirka en femtedel av hela Sveriges klimatpåverkan. Därför har bygg- och anläggningssektorn lagt fram en färdplan för att kunna uppnå det målet. Vad betyder det egentligen och hur ska konkurrenskraften bibehållas?
  • Automatisering och robotar. Hela byggbranschen står inför ett paradigmskifte i teknikutveckling med säkrare arbetsmiljöer och förhöjd produktivitet via robotisering och automatisering. De tittar närmare på vad som komma skall och vad det kommer att innebära vad gäller den framtida utvecklingen och vad det kommer att ha för betydelse för arbetarna inom byggbranschen.
  • Den rådande resursbristen inom branschen. Inom alla divisioner av byggbranschen är behovet av arbetskraft stort och därför behövs insatser för att locka till sig och behålla kompetenta arbetare. Finns det möjligen akutlösningar som kan råda bot på den akuta situationen på arbetsbristen?
  • Regionens framtidsutsikter för 2035, 2050 och 2070. Ta del av några av de framtidsplaner regionen har för utvecklingen fram till 2035 och sen framåt några år till 2050 och 2070. Kommer vi att ha landningsbanor för autonoma drönare i våra trädgårdar som vi kan köra till jobbet med, eller kanske solcellsdrivna självförsörjande bostäder? Förhoppningsvis kommer mässan att mynna ut i många goda samtal och inspirera till medvetenhet inom byggsäkerhet och miljöfrågor.
Author isabella
Published
Categories Musik
youplay