När man som företagare arbetar med löpande event, det vill säga event som återkommer med jämna mellanrum, är det viktigt att man ständigt har örat mot marken. Det är kundernas förväntningar, upplevelser och synpunkter som styr verksamheten och hur de olika eventen ska utformas. Det har inte någon betydelse vad för typ av event som det är fråga om. Det kan vara fråga om middagskvällar, vinprovningar, teater, resor eller konserter – visar kunderna missnöje med ett event måste man som företagare omgående ta till sig kundernas synpunkter och vara flexibel. Är kundupplevelsen negativ måste man göra ändringar inför kommande event och i vissa situationer får man även vara beredd på att helt ställa in eventet.

Hur vet man vad kunderna tycker?

Det kan vara komplicerat att få en samlad bild över kundernas upplevelse. Även om man finns på plats bland kunderna och får en viss uppfattning är detta inte tillräckligt. För att verkligen kunna anpassa eventen till kundernas synpunkter och önskemål behöver man ett betydligt bättre beslutsunderlag. Det är först när kunderna får möjlighet, att utan tidspress besvara konkreta frågor i detalj och redogöra för sina synpunkter, som det är möjligt att erhålla ett mer komplett beslutsunderlag.

Många framgångsrika eventföretag använder sig regelbundet av kundundersökningar för att kunna utvärdera sina event. Genom en professionellt utformad kundundersökning är det möjligt att få en detaljerad bild över kundernas upplevelse. Med stöd av detta underlag blir det därefter betydligt enklare att anpassa och förbättra eventet efter kundernas önskemål.

En nöjd kund är den bästa marknadsföringen

En sanning som fortfarande gäller är att kunden alltid har rätt. Detta gäller särskilt när det är fråga om löpande event. Den bästa marknadsföringen för denna typ av event är nöjda kunder. En kund som är nöjd med sin upplevelse kommer omgående att berätta om detta för sin bekantskapskrets. Med lite tur blir det även en uppdatering på Facebook och ett fotografi från eventet på Instagram. En nöjd kund kan därför snabbt generera nya kunder till kommande event.

En annan viktig aspekt av att använda sig av marknadsundersökningar är att kunderna känner sig betydelsefulla. De känner att någon bryr sig om deras synpunkter och att de kan påverka hur framtida event kommer att utformas. Detta stärker ytterligare kundens uppfattning om eventet i positiv riktning. Flera eventföretag borde därför använda sig av marknadsundersökningar i sin verksamhet. Det är ett av de absolut bästa verktygen för att kunna producera framgångsrika event under en längre tidsperiod.

Author isabella
Published
Categories Musik
youplay